Onderhandelen

Centraal in ons curriculum staat het thema onderhandelen. Zenith, the negotiation company, heeft veel ervaring in het verzorgen van trainingen voor organisaties die om de continuïteit van hun bedrijf te kunnen waarborgen stevige onderhandelingen dienen te voeren. Veelal multidisciplinair en multi-level georiënteerd en gericht op grote landelijk opererende organisaties.

Bestemd voor:
De training “Commercieel Onderhandelen” is bestemd voor deelnemers die vanuit hun commerciële rol verantwoordelijk zijn voor het uitonderhandelen van accountplannen/contracten inclusief bijbehorende condities.

Inhoud en werkwijze:
Tijdens deze training krijgen de deelnemers kennis, inzicht en vaardigheden in het voorbereiden en het stap voor stap uitvoeren van commerciële onderhandelingen.

De deelnemers wordt geleerd:

  • Door segmentatiecriteria de juiste stijl van onderhandelen te kiezen en daar de strategie op aan te passen.
  • Een onderhandeling conform het Zenith format voor te bereiden.
  • De verschillende stappen in het onderhandelingsproces via praktijksimulaties te oefenen en daarbij de principes van onderhandelen binnen de gekozen strategie toe te passen.

Bestemd voor:
De training “Commercieel Onderhandelen – Gevorderd” is bestemd voor deelnemers die in hun dagelijkse praktijk verantwoordelijk zijn voor het voeren van onderhandelingen met strategische partners. De onderhandelingen betreffen doorgaans complexe jaarafspraken waarin voor alle partijen een groot afbreukrisico zit. Met andere woorden: de belangen zijn groot.

Inhoud en werkwijze: 
Tijdens deze training zal de deelnemer kennis, inzicht en vaardigheden krijgen in het optimaal beheersen van het complexere onderhandelingen. De training is een verdieping op de training “Commercieel Onderhandelen”.

De deelnemers wordt geleerd:

  • Door zowel de bril van de leverancier als die van de inkoper te kijken met behulp van onder andere Kraljic inkoopportfolio en Carters accountportfolio.
  • Wel of niet te openen en te denken en handelen vanuit negotiables en non-negotiables.
  • Te denken en handelen vanuit scenario’s.
  • Onderhandelingen te voeren over meerdere ronden en vanuit een multi-level en/of multidisciplinaire benadering.
  • Voorwaarden  te creëren om weer gelijkwaardig aan de onderhandelingstafel te komen.
  • Pressie geven en ontvangen.
  • Schriftelijke communicatie tot onderdeel van de onderhandeling te maken.