Teamcoaching

Om optimale commerciële resultaten te scoren heeft een team het goede voorbeeld , de inspiratie en coaching van haar leidinggevende nodig. Zenith heeft een aantal krachtige trainingsformats die teamleiders kunnen helpen bij de diagnose van hun team en het kiezen van de juiste coaching stijl.

Bestemd voor:
Leidinggevenden die verantwoordelijk zijn voor de aansturing en coaching van een team of meerdere afdelingen binnen een team.

Inhoud en werkwijze:
De deelnemers maken vanuit de resultaatgebieden en bijbehorende competenties van hun team een analyse van het ontwikkelingsniveau van de individuele medewerkers. We noemen dit het competentieniveau.
Belangrijk hierbij is dat we niet gaan kiezen voor een overall competentieniveau maar dat dit wordt bepaald per resultaatgebied.
Stap twee in de training betreft de vier coaching stijlen die je kunt toepassen en de wijze waarop je deze moet koppelen aan het competentieniveau van individuele medewerker.
In derde instantie leren we de deelnemers hoe ze het persoonlijk ontwikkelplan (POP) per medewerker moeten uitwerken.

De training is opgebouwd uit korte theoretische onderbouwingen, veel (praktijk-)opdrachten en enkele gespreksoefeningen.

De deelnemers wordt geleerd:

 • Het ontwikkelniveau per medewerker te bepalen voor de taken waarvoor hij/zij verantwoordelijk is.
 • De juiste coachingstijl te kiezen op basis van sturend en ondersteunend gedrag.
 • Conclusies te verbinden aan de uitkomst van de spontane (persoonlijke) voorkeursstijl die blijkt uit de test “Competentiegericht Coachen”.
 • Een persoonlijk ontwikkelplan (POP) uit te werken in samenspraak met de betreffende medewerker.
 • Gesprekstechnisch gezien de juiste balans te vinden in sturend en ondersteunend gedrag bij de toepassing van de vier coaching stijlen tijdens voortgangsgesprekken.
 • Veelzijdigheid te ontwikkelen in de toepassing van coaching gedrag. Dit per persoon en binnen de persoon per resultaatgebied.

Bestemd voor:
Leidinggevenden die verantwoordelijk zijn voor de aansturing en coaching van een team of meerdere afdelingen binnen een organisatie.

Inhoud en werkwijze:
“Eight Step Coaching” is een gespreksmodel dat de deelnemers helpt om een coaching gesprek ook echt een coaching gesprek te laten zijn.
In de praktijk is een coaching gesprek vaak niet meer dan een “problem solving” gesprek of een gesprek met een open einde. We kaarten een issue aan en zeggen daarna: “Let daar wat meer op”.
Binnen “Eight Step Coaching” stellen we het resultaatgebied en de bijbehorende competentie(s) centraal, ontwikkelen we samen met de medewerker een SMART verbeterplan en vragen we nadrukkelijk naar het commitment van de medewerker.

De deelnemers wordt geleerd:

 • Een coaching gesprek te onderscheiden van een Problem Solving gesprek.
 • Vanuit de case ‘Rob en Richard’ de persoonlijke coachingsstijl te ontdekken.
 • De acht stappen van het gespreksmodel te leren kennen.
 • De acht stappen getrapt in te trainen via rollenspellen.
 • Het model “Eight Step Coaching” te koppelen aan bijvoorbeeld de trainingen “Resultaatgericht Beïnvloeden” en/of “Competentiegericht Coachen”.

Bestemd voor:
Leidinggevenden die het moeilijk vinden om een delicaat onderwerp bespreekbaar te maken. Deze training kan ook gevolgd worden door medewerkers die het moeilijk vinden om lastige issues met collega’s, leidinggevenden en klanten te bespreken.

Inhoud en werkwijze:
Tijdens deze training concluderen we samen met de deelnemers waarom we er vaak voor kiezen om niet in de Spanning te Stappen en wat ons dat oplevert.
“Angst” is de grote drijfveer om buiten de spanning te blijven, maar hierdoor blijft het dilemma bestaan en is de ander zich volkomen onbewust van het ongenoegen.
Samen met een dosis moed & lef helpt het gespreksmodel “Stap in de Spanning” om de angst voor de confrontatie te overwinnen. Essentie van het model is dat een en ander bespreekbaar wordt gemaakt maar dat “zender” het bij zichzelf houdt en niet met de vinger gaat wijzen.
Bewustwording, gedrag en vaardigheid staan centraal in deze trainingsmodule.

De deelnemers wordt geleerd:

 • Te communiceren op de vier interventieniveau ’s in communicatie.
 • Deze communicatieniveau ’s te herkennen bij de ander.
 • Contact te maken met de ander door te schakelen op deze niveaus.
 • Het gespreksmodel behorend bij “Stap in de Spanning” toe te passen.

Bestemd voor:
Een ieder die op een impactvolle manier wil communiceren met interne en externe stakeholders.

Inhoud en werkwijze:
De training “Beïnvloeden en Overtuigen” maakt de deelnemers bewust van de belangrijkste voorwaarde, en daarmee het Geheim van Beïnvloeden en Overtuigen en daarnaast de drie Hefboomstijlen die je kunt hanteren om succesvoller te communiceren.
We volgend hierbij de bewuste route via denken en de onbewuste route via volgen.

De deelnemers wordt geleerd:

 • Hoe beïnvloeding vanuit de zender tot stand komt.
 • Hoe jij zelf wordt beïnvloed.
 • Wat we bedoelen met het Geheim en de Hefboom voor Beïnvloeden en Overtuigen.
 • Welke vier scenario’s en vier gedragingen we kunnen onderkennen.