Verkopen

De vaardigheidstrainingen van Zenith helpen commerciële medewerkers bij het vergroten van de scoringskans bij het werven van nieuwe klanten en het uitbouwen van bestaande commerciële relaties.

Bestemd voor:
Het Impact Verkoopmodel  is een training voor deelnemers die aan het begin staan van hun commerciële carrière en derhalve nog over onvoldoende kennis, inzicht en vaardigheid beschikken op het gebied van commerciële gespreksvoering.

Inhoud en werkwijze:
Tijdens deze training zullen de deelnemers kennis, inzicht en vaardigheden krijgen in het professioneel hanteren van de zeven stappen van het Impact Verkoopmodel.

De deelnemers wordt geleerd:

 • Productkennis om te zetten in voordelen en koopmotieven.
 • Een verkoopgesprek professioneel voor te bereiden.
 • De gespreksopening vanuit de A.D.A. neer te zetten.
 • Het L.S.D. principe te hanteren bij de behoeftebepaling.
 • Krachtig te argumenteren tijden de presentatiefase.
 • Tegenwerpingen te pareren en afsluittechnieken te hanteren.

Korte theoretische inleidingen worden steeds afgewisseld met oefen- en praktijksimulaties.
Video-opnames met gespreksevaluatie maken hier onderdeel van uit.

Deelnemers ontwikkelen en gedurende de training een actieplan voor hun eigen praktijk.

Bestemd voor:
Het Impact Verkoopmodel Gevorderd is de vervolgtraining op de training “Het Impact Verkoopmodel”. De doelgroep bestaat uit deelnemers die hun Salesvaardigheden naar een hoger strategisch werk- en denkniveau te brengen binnen het voeren van het verkoopgesprek. Ook leren ze om zich te verbreden naar het professioneel adviseren van de klant.

Inhoud en werkwijze:
Tijdens deze training zullen de deelnemers kennis, inzicht en vaardigheden krijgen in het “Ankervragenmodel” en de basiselementen van klantgericht Accountmanagement. De training is een verdieping op de training “Het Impact Verkoopmodel”.

De deelnemers wordt geleerd:

 • De behoeftebepaling te verdiepen met “Ankervragen” om op die manier te latente behoeftes om te buigen naar manifeste behoeftes.
 • Hun overtuigingskracht tijden argumenteren te vergroten.
 • Vanuit het principe “Get them in and Move them up”, relaties hoger in de klantenpiramide te krijgen.
 • D.M.U. management te bedrijven.

Bestemd voor:
De training “Concept Selling” is bestemd voor commerciële medewerkers die een nieuw concept of product in de markt moeten zetten.

Inhoud en werkwijze:
Tijdens deze training gaat de deelnemer met behulp van de S.O.A.P. structuur het nieuwe product of concept op een inspirerende wijze aan de markt presenteren.

De deelnemer wordt geleerd:

 • De S.O.A.P. structuur inhoudelijk te laden.
 • Waarbij van breed naar smal wordt gewerkt, dat wil zeggen trends en ontwikkelingen in de markt worden omgezet in behoeftes voor de productcategorie.
 • De S.O.A.P.-Storyline beïnvloedend en overtuigend te communiceren.

Bestemd voor:
Category Leadership op outletniveau is bestemd voor buitendienstmedewerkers in Retail en Out of Home die op lokaal niveau accountmanagement bedrijven en derhalve het hoofdkantoor ondersteunen in het lokale verzorgingsgebied van de klant.

Inhoud en werkwijze:
Tijdens deze training krijgen de deelnemers kennis, inzicht en vaardigheden in het lokaal doorvertalen van gemaakte afspraken op hoofdkantoorniveau.

De deelnemer wordt geleerd:

 • De drijvers van de categorie af te stemmen op de behoefte van de ondernemer/bedrijfsleider en het verzorgingsgebied.
 • Marktcijfers als ondersteunend materiaal te gebruiken bij de argumentatie voor de opname van nieuwe producten en/of de inzet van promoties en andere vormen van verkoopondersteuning.
 • Een lokaal marktbewerkingsplan te schrijven en dit met de ondernemer/bedrijfsleider te bespreken.
 • Het gesprek met de ondernemer vanuit een gestructureerde agenda te laten plaatsvinden.

Presentatietechnieken

Bestemd voor:
De training “Presentatietechnieken” is bestemd voor deelnemers die vanuit hun functie verantwoordelijk zijn voor het geven van interne en/of externe zakelijke presentaties.

Inhoud en werkwijze:
Tijdens deze training zullen deelnemers inzicht, kennis en vaardigheden krijgen in het geven van zakelijke presentaties.

De deelnemer wordt geleerd:

 • Hoe hij/zij vanuit een voorafgaand gedefinieerde doelstelling de presentatie efficiënt kan voorbereiden en structureren.
 • Hoe om te gaan met de opening, het middenstuk en de afsluiting van de presentatie.
 • Hoe op een constructieve wijze om te gaan met vragen en de discussie achteraf.
 • Hoe om te gaan met ondersteunende media.